Chuyện Phong Thủy Ở Singapore – http://goo.gl/HJpM3

Nếu ai có đến Singapore (thành phố sư tử – lấy nghĩa theo chữ Phạn : Singa = sư tử và pura = thành phố) đều nghe nói và kể nhiều câu chuyện về phong thủy. Đó là “phong thủy” đặc trưng theo tập quán, truyền thống hay văn…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s